De organisatie van A Better Tomorrow Kids Foundation werkt de inhoud van deze website regelmatig bij. Ondanks deze inspanningen is het mogelijk dat de inhoud van deze website onvolledig of verouderd is. De informatie op de website wordt verschaft zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleent.  

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op deze website. A Better Tomorrow Kids Foundation geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook geleden door het gebruik van de informatie op onze website.Tevens wordt geen garantie geboden over de veiligheid van de website en zodoende kan A Better Tomorrow Kids Foundation niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van de website. 

A Better Tomorrow Kids Foundation zal haar website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëidigen. Hierbij kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen op of beëidiging van haar website.

A Better Tomorrow Kids Foundation is niet verantwoordelijk voor pagina's van externe partijen waar naar verwezen wordt.