De leerlingen gaan nadenken over het afval dat zij in het dagelijks leven tegenkomen; met hoeveel afval komen we dagelijks in aanraking en tot welk soort afval behoort het? Maar ook gaan zij nadenken over de levensloop van afval en mogelijkheden om de hoeveelheid afval te verminderen. 

Wat is afval?

Het eerst subthema dat aan bod komt is ‘Wat is afval?’. In dit onderdeel worden verschillende soorten afval en de impact hiervan op het milieu toegelicht. Daarnaast  wordt er besproken wat biologisch afbreekbaar afval inhoudt en hoe dit proces plaatsvindt. Al deze informatie is gericht op het creëren van bewustwording. Omdat we het zo gemakkelijk mogelijk willen maken om de hoeveelheid afval te verminderen krijgen de leerlingen een aantal slimme tips mee.

‘Het recyclen, hergebruiken en scheiden van afval’

Omdat je met afval veel nieuwe dingen kunt maken, kan het stukje recyclen niet ontbreken binnen het thema afval. In dit subthema  komen de leerlingen te weten wat recyclen nou eigenlijk is, dat ieder soort afval een eigen kringloop heeft en dat er op verschillende manier gerecycled kan worden. Er wordt uitgelegd op welke manier je het beste afval kunt scheiden. Er zijn namelijk heel veel verschillende soorten afval. Het is daarom best lastig om te weten tot welke afvalbak elk type afval behoort. Naast de uitleg delen we ookeen aantal tips over het scheiden en recyclen van afval.

Afval wereldwijd

Het subthema ‘Afval wereldwijd’ staat in het teken van de plasticsoep. Hier wordt uitgelegd wat de plasticsoep is en wat voor problemen dit veroorzaakt. Een aantal landen zijn er al in geslaagd om een oplossing te bedenken, maar we zijn er nog lang niet. Met dit onderdeel wordt het voor de leerlingen duidelijk waarom het belangrijk is om je afval netjes in de prullenbak te gooien en dat we door middel van recyclen er uiteindelijk weer iets moois van kunnen maken.

Hiervoor gaan ze op school en thuis spelenderwijs aan de slag. Benieuwd naar de opdrachten? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie!