Binnen het eerste thema leren de kinderen wat (duurzame) energie is, waar het vandaan komt en hoe energie kan worden bespaard. Zij gaan hiervoor zowel thuis als op school aan de slag.

Wat is (duurzame) energie?

In het eerste subthema wordt besproken wat (duurzame) energie is. Er worden verschillende vormen van energie toegelicht en we gaan dieper in op de manier waarop deze tot stand komen. Ook gaan de leerlingen op zoek naar een antwoord op de vragen ‘Hoe komt energie in het stopcontact?’ en ‘Wat zijn atomen?’.  Aan de hand van voorbeelden worden de voor- en nadelen van duurzame energie getoond.

Waar komt energie vandaan?

Wanneer de leerlingen weten wat (duurzame) energie is, is het tijd om te bekijken waar die energie vandaan komt. Binnen dit subthema komen verschillende energiebronnen aan bod, waarbij de kinderen leren hoe deze te gebruiken zijn. Zo leren zij wat de grootste energiebronnen zijn die wij gebruiken en waarom.

Hoe kunnen we energie besparen?

Dit subthema begint met een uitleg van de voordelen en het belang van energiebesparing.  Omdat iedereen energie kan besparen worden de leerlingen aan het werk gezet. Zij gaan zelf nadenken over (creatieve) manieren om energie te besparen. Daarnaast leren zij meer over de overgang van fossiele brandstof naar duurzame energie.

Energie wereldwijd

Omdat de zon niet altijd schijnt en de wind niet altijd waait, zijn verschillende landen bezig met  het bedenken van manieren om energie op te slaan en te transporteren. De leerlingen worden meegenomen in de gedachte achter deze behoefte. Zo wordt duidelijk dat het probleem zich niet alleen in Nederland afspeelt, maar over heel de wereld.

Wil je met jouw school ook aan de slag gaan met A Better Tomorrow Kids? Neem hier dan contact met ons op voor meer informatie!