De onderdelen die dit thema voorbij komen zijn: ‘Wat is klimaat?’, ‘Opwarming van de aarde’ en ‘Wat kun jij doen?’.

Wat is klimaat?

Wat is klimaat nou precies? Daar komen de leerlingen binnen dit subthema achter. Ze maken kennis met de verschillende klimaten en de kenmerken van ieder klimaat. Zo leren zij hoe het klimaat bepaald wordt en ontdekken zij spelenderwijs welk klimaat Nederland heeft.

Opwarming van de aarde

De kans is groot dat je op het nieuws wel eens iets  gehoord hebt over de opwarming van de aarde. De kinderen leren wat de oorzaken en gevolgen zijn van deze opwarming. Zo maken zij enerzijds kennis met broeikasgassen en de manier waarop deze in de lucht komen. Anderzijds kijken zij naar onder andere de agrarische sector. Tegen welke problemen lopen boeren door de opwarming aan bij het verbouwen van gewassen? De verschillende kanten van de opwarming van de aarde worden binnen dit onderdeel belicht.   

Wat kun jij doen?

In de eerdere subthema’s hebben de leerlingen geleerd  wat de oorzaken en gevolgen zijn van de opwarming van de aarde. Zij hebben geleerd dat wij als mensen deze opwarming in grote mate veroorzaken. Dat betekent ook dat wij deze snelle opwarming tegen kunnen gaan. Maar wat kunnen we dan precies doen? Daar gaan we samen over nadenken! Allemaal samen kunnen we met kleine aanpassingen al mooie resultaten boeken.